o firmie
projektowanie
usługi plastyczne
identyfikacja wizualna
poligrafia
media
akcje promocyjne
lista referencyjna
szuflada
na deser


 
akcje promocyjne

główna

kontakt

galeria

-

 
 
 
 
Oprócz projektowania i wykonawstwa pojedynczych, określonych przez Klienta zleceń, uczestniczymy niekiedy 
w kompleksowym opracowaniu i przeprowadzaniu akcji promocyjnych, które dotyczyć mogą nie tylko promocji towaru czy usługi, lecz także informacji bądź propagowaniu treści 
o charakterze społecznym. Tu celem nie jest uzyskanie wzrostu sprzedaży lub umocnienie wizerunku firmy, ale wzrost świadomości społecznej w obszarach tematów ważnych 
i aktualnych.
 
Promowanie nowego spojrzenia na kwestie publiczne, jak na przykład oświata zdrowotna czy walka z uzależnieniami, wymaga często zbliżonych do stosowanych w klasycznej reklamie technik przekazu i wizualizacji.
Forma użyta do celów promocji bezpiecznych zachowań seksualnych musi być równie atrakcyjna jak forma kampanii reklamowej nowego produktu. Czasy siermiężnych szaro-burych ulotek spotykanych niegdyś w przychodniach, odchodzą w przeszłość. Dlatego mówiąc o nawet tak poważnych sprawach jak epidemia AIDS wykorzystujemy nowoczesne techniki i pomysły służące upowszechnianiu
wiedzy na ten temat w sposób, który może zainteresować
i poruszyć szeroką publiczność, zwłaszcza zaś osoby z grup podwyższonego ryzyka, zatem ludzi o często niekonwencjonalnym stylu życia.
 
Dobrym przykładem tego rodzaju działalności może być prowadzona przez nas od kilku lat praca przy promowaniu profilaktyki HIV/AIDS na zlecenie Stowarzyszenia TADA 
i instytucji związanych z europejskimi programami oświaty zdrowotnej. Początkowo była to akcja poświęcona upowszechnianiu metod profilaktyki AIDS w środowisku ludzi morza. Plakaty, ulotki i inne materiały informacyjne
opatrzone hasłem "Rejs bez AIDS" utkwiły w pamięci wielu osób, do których zostały zaadresowane.
 
Następnie akcja o charakterze kampanii informacyjnej związanej z zagrożeniem AIDS rozwinęła się tematycznie 
i terytorialnie w dużą, ogólnopolską akcję zyskującą poparcie ważnych i opiniotwórczych środowisk w Polsce i za granicą. Jest w tym także część naszej zasługi.
 
Organizowanie tego rodzaju kampanii od strony promocyjno - projektowej wymaga nie tylko wiedzy z zakresu reklamy, lecz również głębszej analizy przedmiotu akcji. Potrafimy współtworzyć zręby takiej kampanii, służąc naszym doświadczeniem naszym Klientom - instytucjom, stowarzyszeniom, fundacjom.
 
Z technicznego punktu widzenia do celów tych wykorzystać można niemal wszystkie stosowane w reklamie środki, zatem wydawnictwa, media, outdoor (reklamę zewnętrzną), etc.
Wszystkie one są w zasięgu naszych możliwości.
  
 
(c) 2001 PROBONO
Serwis jest zoptymalizowany dla przeglądarki IE5.0
lub nowszej oraz rozdzielczości 1024x768